OPISKELIJA MUKANA PROJEKTISSA

TuotekehitysPaja tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden parantaa osaamistaan työskentelemällä käytännön tehtävissä ja
osana monialaista tiimiä. Opintojaksolle voi osallistua kuka tahansa SAMKin opiskelija koulutusalasta riippumatta.

TuotekehitysPaja käynnistyy aina projektien esittelyllä, jossa toimeksiantajat esittelevät projektit. Esittelyyn on mahdollisuus osallistua paikan päällä tai verkossa.
Projekteihin voi tutustua lisäksi myöhemmin TuotekehitysPaja:n verkkosivuilla, josta löytyvät esittelyvideot ja projektien kuvaukset.

Opiskelijalla on mahdollisuus hakea mukaan yhteen tai useampaan itseään kiinnostavaan projektiin, mutta voi tulla valituksi ainoastaan yhteen projektitiimiin.
Projektitiimit muodostetaan hakemusten perusteella. Jokaisessa tiimissä on jaettu kaksi pääasiallista roolia, projektipäällikkö ja projektitiimin jäsen.

Projektipäällikön tehtävä on vastata suunnitelman rakentamisesta ja työskentelyn etenemisestä sen mukaan. Projektipäällikön suorituksen laajuus on 15 opintopistettä
ja projektitiimin jäsenen 10 opintopistettä. Projektipäälliköt saavat työhönsä tukea ohjaavilta opettajilta.

TOIMEKSIANTAJAKSI PROJEKTIIN

TuotekehitysPaja tarjoaa toimeksiantajille mahdollisuuden saada käyttöönsä oman toimintansa kehittämiseen ulkopuolista
näkemystä, sekä mahdollisuuden verkostoitua tulevien ammattiosaajien kanssa. TuotekehitysPajassa toimeksiantajana
voi toimia kuka tai mikä tahansa taho, jolla on halu toteuttaa kehittämisprojekti yhdessä opiskelijoiden kanssa.

Kehittämiskohteena voi hyvin olla fyysinen tuote tai toimintamalli, kuten prosessi tai muu aineeton tuote.
Projektiaiheen tarjoaminen ja TuotekehitysPajaan osallistuminen on yritykselle muuten maksutonta, mutta
yritys vastaa projektitiimille aiheutuneista materiaali- tai muista suorista kustannuksista ennalta sovittujen
raamien puitteissa. Projektin määrittelyssä toimeksiantaja saa tukea TuotekehitysPajan ohjaavilta opettajilta.