Loading…

TUOTEKEHITYSPAJA

Opiskelija, näytä kyntesi ja auta yhteistyöyrityksiä vastaamalla heidän tarjoamiin haasteisiin. Samalla luot tärkeitä kontakteja yritysmaailmaan ja saat opintoihisi käytännön näkökulmaa sekä kartutat opintopisteitäsi.
Ilmoittaudu mukaan!
KICK OFF

6.10.2020
28.10.2020

GRAND FINALE

Tuotekehityspajan päätöstilaisuus
13.4.2021

Satakunnan ammattikorkeakoulun (SAMK) Tuotekehityspaja on opintojakso, jossa projektitiimeittäin haetaan ideoita, ratkaisuja ja toteutusmalleja yritysten antamiin toimeksiantoihin. Toimeksiantajana voi toimia kuka tai mikä tahansa taho yrityksestä /julkisesta organisaatiosta. Projektien aiheet voivat liittyä fyysisen tuotteen kehittämiseen (esim. prototyyppi tai demo) tai aineettoman tuotteen, kuten palvelun tai toimintamallin kehittämiseen.

Opiskelijana TuotekehitysPajassa

TuotekehitysPaja tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden parantaa osaamistaan työskentelemällä käytännön tehtävissä ja osana monialaista tiimiä. Opintojaksolle (linkki) voi osallistua kuka tahansa SAMKin opiskelija koulutusalasta riippumatta.

TuotekehitysPaja käynnistyy aina projektien esittelyllä, jossa toimeksiantajat esittelevät projektit. Esittelyyn on mahdollisuus osallistua paikan päällä tai verkossa. Projeteihin voi tutustua lisäksi TuotekehitysPajan Youtube-kanavassa.

Opiskelijalla on mahdollisuus hakea mukaan yhteen tai useampaan itseään kiinnostavaan projektiin, mutta voi tulla valituksi ainoastaan yhteen projektitiimiin. Projektitiimit  muodostetaan hakemusten perusteella. Jokaisessa tiimissä on jaettu kaksi pääasiallista roolia, projektipäällikkö ja projektitiimin jäsen.

Projektipäällikön tehtävä on vastata suunnitelman rakentamisesta ja työskentelyn etenemisestä sen mukaan. Projektipäällikön suorituksen laajuus on 15 op ja projektitiimin jäsenen 10 op. Projektipäälliköt saavat työhönsä tukea ohjaavilta opettajilta.

Toimeksiantajaksi TuotekehitysPajaan

TuotekehitysPaja tarjoaa toimeksiantajille mahdollisuuden saada käyttöönsä oman toimintansa kehittämiseen ulkopuolista näkemystä sekä mahdollisuuden verkostoitua tulevien ammattiosaajien kanssa. TuotekehitysPajassa toimeksiantajana voi toimia kuka tai mikä tahansa taho, jolla on halu toteuttaa kehittämisprojekti yhdessä opiskelijan kanssa.

Kehittämiskohteena voi hyvin olla fyysinen tuote tai toimintamalli, kuten prosessi tai muu aineeton tuote. Projektiaiheen tarjoaminen ja TuotekehitysPajaan osallistuminen on yritykselle muuten maksutonta, mutta yritys vastaa projektitiimille aiheutuneista materiaali- ja muista kustannuksista ennalta sovittujen raamien puitteissa. Projektin määrittelyssä toimeksiantaja saa tukea TuotekehitysPajan ohjaavilta opettajilta.

Aikataulu 2020-2021

Tuotekehityspajan aikataulu 2020-2021

Toimeksiantajat

2020-2021

Toimeksiantovideot löydät YouTube-kanavalta.

2019-2020

CampusMowe

PROSECURE Vartiointipalvelut Oy

Risutec Oy

VMP Interior Oy

WANDER

Ota yhteyttä!

Teppo osaa hyvin yhdistää yritysmaailman tarpeet opiskelijoiden osaamisen kehittymistä tukeviksi

Teppo Lundell

Liiketoimintaosaamisen lehtori teppo.lundell@samk.fi | 044 710 3531

Vuodesta 2008 SAMKissa tuotantotalouden koulutuksessa työskennellyt Niko on insinöörikoulutuksen lisäksi

Niko Kandelin

Tuotantotalouden yliopettaja niko.kandelin@samk.fi | 044 710 3605

Tämä on upea matka, joka sai alkunsa SAMKista, ja olen kiitollinen tämän tien alkuun saattamisesta. Tästä löydänkin itse eteenpäin. Kiitos.

Kaiken TuotekehitysPajassa kokemani perusteella voin suositella osallistumista myös muille opiskelijoille ja toivonkin pääseväni vielä tulevaisuudessakin seuraamaan uusien projektien etenemistä.

Opetuksen kuuluu olla viekkaan innostavaa juuri niin kuin tämä kurssi opetti!

Loistava kokemus, ehdottomasti antoisimmat opintopisteet koko AMK-opiskelujen aikana. Kurssi on loistava keino kehittää omia taitojaan ja kokemuspohjaansa oikeiden yksityisyritysten kanssa toimimisessa. Minulle tämä antoi sellaista oppia, mikä on opittava kentällä, ei koulun penkillä.

Tuotekehityspaja on ollut täynnä erilaisia oppimistapahtumia. Isoin asia ehkä tässä on ollut se, että projekti ei ollut osaamisaluettani. Sitä myötä pääsin näkemään toisen puolen itsestäni.

30
Projektit
126
Opiskelijat
1420
Opintopisteet